Dr. Tetyana V. Obikhod

Dr. Tetyana V. Obikhod
к.ф-м.н. Тетяна Вікторівна Обіход
Senior researcher
room 427, building 101
+30 044 525-37-23
obikhod@kinr.kiev.ua
Research interests: phenomenology, microscopic black holes, superpartners, Kaluza-Klein partners

Займається дослідженнями в області:
•    обчислювальної математики,
•    теоретичної фізики високих енергій,
•    космології.
Використовуючи Monte Carlo програмування, вона досліджує властивості нових частинок, передбачених фізикою за межами Стандартної Моделі:
•   частинки Калуци-Клейна,
•   мікроскрпічні чорні діри,
•   суперчастинки,
-розширений сектор бозонів Хіггса.
В рамках алгебраїчної та торичної геометрії і за допомогою теорії похідних категорій ТВ досліджує властивості простору додаткових вимірів – многовиди Калабі-Яу і орбіфолди. Ці фундаментальні дослідження мають важливе значення для вирішення проблем Стандартної Моделі.

Має близько 90 опублікованих робіт (https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Obikhod).